Ulike søminstruksjoner

Her har vi samlet ulike søminstruksjoner for at du på best mulig måte skal kunne ha alt du trenger for et vakkert gardinoppheng, på ett og samme sted.

Sy en gardin med knytebånd

 1. Klipp ut en mal i papir til knytebåndene. Nål fast malen på stoffet og klipp ut så mange knytebånd som du ønsker. Antall knytebånd avhenger av gardinens bredde; til en 110 cm bred gardin er det passe med 7 knytebånd og til en 140 cm bred gardin er det passe med 9 knytebånd. Vi foreslår å klippe knytebåndene i målene 50 x 7 cm.
 2. Bestem deretter gardinens ferdige høyde* og legg til 10 cm for topp- og bunnfald (4 + 6 cm). Mål og klipp.
 3. Klipp ytterligere en 6 cm lang stoffremse, som skal være 2 cm bredere enn gardinens ferdige bredde*.
 4. Sy sikksakksøm på alle klipte kanter.

Sy knytebåndene

 1. Brett knytebåndets langside på midten, rettside mot rettside, og nål.
 2. Sy sammen langsiden med en rettsøm, en halv cm fra kanten.
 3. Vreng ut slik at sømmen skjules (et triks er å bruke en pinne eller noe annet smalt for å gjøre jobben enklere).
 4. Press.
 5. Brett in en halv centimenter av knytebåndets ender og sy en rettsøm over kortsiden. Gjenta på resten av knytebåndene.

Tips! Bruk et føyelig stoff til knytebåndene. Det gir penere knuter.

Sy knytebåndene på gardinen

 1. Har du ikke sydd sikksakk på gardinens klipte kanter enda, så gjør det først. Trenger du å falde gardinens sider, så gjør det. Hvordan du gjør det lettest leser du mer om under FALD.
 2. Brett deretter 4 cm av toppfalden bak, nål og press. Når du har presset og fått en tydelig brett kan du fjerne nålene.
 3. Ta den 6 cm lange stoffremsen og brett inn 1 cm av remsens alle kanter, også sidekantene, ved å nåle og så presse. Når du har presset og fått en tydelig brett kan du fjerne nålene.
 4. Nå skal du nåle fast knytebåndet på gardinen. Dette gjør du enklest ved å legge gardinen flatt med vrangsiden og den 4 cm brettede toppfalden mot deg.
 5. Brett knytebåndene på midten slik at båndet formes. Mål og marker hvor du skal ha båndene dine slik at du får en jevn avstand mellom dem. Når du har forsikret deg om at du har et jevnt mellomrom mellom dem, så sett dem fast med en knappenål. Det er passelig å nåle fast 2 cm av knytebåndets lengde på stoffet, slik at du har 23 cm bånd igjen til å knyte fast båndene.
 6. Deretter tar du den smale stoffremsen med 1 cm brett og legger over gardinens toppfald og plasserte knytebånd, med rettsiden mot deg og bretten mot gardinen. Gardinens innbrettede fald og gardinremsens øverste brettede fald skal ligge kant i kant. Nål både oppe og nede langs hele den smale remsen.
 7. Den nålen du satte fast knytebåndene med flytter du og setter på remsen i stedet, slik at både remse og knytebånd settes på plass.
 8. Deretter syr du en rettsøm en halv centimeter i fra remsens fire kanter. Du er nå ferdig med gardinens overkant.
 9. Det som er igjen er gardinens bunnfald. Les mer om hvordan du enklest syr den under FALD.

Forklaringer

* ferdig bredde = den bredden du ønsker at gardinen din skal ha når den er ferdig
* ferdige høyde = den høyden du ønsker at gardinen din skal ha når den er ferdig

Sy en gardin med hemper

 1. Klipp ut en mal i papir til hempene dine. Nål fast malen på stoffet og klipp ut så mange hemper som du ønsker. Antall hemper avhenger av gardinens bredde; til en 110 cm bred gardin er det passe med syv hemper og til en 140 cm bred gardin er det passe med 9 hemper. Du velger selv hvor lange og brede hempene dine skal være, men et passelig mål er å klippe dem ut i målet 20 x 10 cm.
 2. Bestem deretter gardinens ferdige høyde* og legg til 10 cm for topp- og bunnfald (4 + 6 cm). Mål og klipp.
 3. Klipp ytterligere en 6 cm lang stoffremse som skal være 2 cm bredere enn gardinens ferdige bredde*.
 4. Sy sikksakksøm på alle klipte kanter.

Sy hemper

 1. Brett inn langsiden på midten, rettside mot rettside, og nål.
 2. Sy sammen langsiden med rettsøm, en halv cm fra kanten.
 3. Vreng tilbake slik at sømmen skjules. Press hempen. Gjenta på de øvrige hempene.

Sy hempene på gardinen

 1. Har du ikke sydd sikksakk på de klipte kantene, så gjør det nå. Trenger du å falde gardinens sider, så gjør det også. Hvordan du gjør dette enklest leser du mer om under FALD.
 2. Brett deretter 4 cm av toppfalden bak, nål og press. Når du har presset og fått en tydelig brett kan du fjerne nålene.
 3. Ta den 6 cm lange stoffremsen og brett inn 1 cm av remsens alle kanter, også sidekantene, ved å nåle og så presse. Når du har presset og fått en tydelig brett kan du fjerne nålene.
 4. Nå skal du nåle fast hempene på gardinen. Dette gjør du enklest ved å legge gardinen rett med vrangsiden og den 4 cm toppfalden mot deg.
 5. Brett hempene på midten slik at hempen formes. Mål og marker hvor du skal ha hempene dine slik at du får en jevn avstand mellom dem. Når du har forsikret deg om at du har et jevnt mellomrom mellom dem, så sett dem fast med en knappenål. Det er passelig å nåle fast 2 cm av hempens lengde på stoffet, slik at du har 8 cm hempe igjen overfor stoffet.
 6. Deretter tar du den smale stoffremsen med 1 cm brett og legger over gardinens toppfald og plasserte hemper, med rettsiden mot deg og bretten mot gardinen. Gardinens innbrettede fald og gardinremsens øverste brettede fald skal ligge kant i kant. Nål både oppe og nede langs hele den smale remsen.
 7. Den nålen du satte fast hempene med flytter du og setter på remsen i stedet, slik at både remse og hempe settes på plass.
 8. Deretter syr du en rettsøm en halv centimeter i fra remsens fire kanter. Du er nå ferdig med gardinens overkant.
 9. Det som er igjen er gardinens bunnfald. Les mer om hvordan du enklest syr den under FALD.

Forklaringer

* ferdig bredde = den bredden du ønsker at gardinen din skal ha når den er ferdig
* ferdige høyde = den høyden du ønsker at gardinen din skal ha når den er ferdig

Slik lager du en loungegardin

 1. Tre glidere på snor i sporet på skinnen.
  Tips! For å stabilisere gardinen klemmer du fast en bit av snoren når du trykker på endelokk. På den måten glir ikke gardinens ytterkanter med inn på skinnen når du drar i gardinen.
 2. Har ikke gardinen påsydd bånd oppe så begynn med å sy på det. Hvordan det gjøres kan du lese mer om under SY PÅ BÅND.
 3. Tre fingerkroken, nedenfra og opp, i lommen på båndet. Tre jevnt antall kroker (antallet skal kunne deles på to). Hver tredje lomme er passelig.
  Tips! Vil du ha større folder velger du hver fjerde store lomme.
 4. Tre så fingerkroken inn i glideren som sitter i skinnen.
 5. Begynn og avslutt med folden mot deg, inn i rommet.

Stofforbruk

Beregn at det får med 2 meter stoff for hver skinne. Tenk på at du skal bruke jevnt antall fingerkroker (antallet skal kunne deles på to) noe som kan påvirke stofforbruket noe.

Klem på maljer

 1. Trenger du å falde gardinens sider så gjør det først. Hvordan du gjør dette enklest kan du lese mer om på FALD.
 2. Brett deretter inn en fald på cirka 8 cm på toppen av gardinen.
  Tips! Du kan også bruke vårt forsterkningsbånd og presse fast på toppen av gardinens bakside og på denne måten slippe falden på 8 cm og spare på gardinens lengde.
 3. Legg den første maljen på stoffet, sentrer på toppfalden, cirka 7 cm fra sidekanten på gardinen til midten av maljen. Tegn etter den indre sirkelen med en tekstilpenn.
 4. Brett stoffet midt i sirkelen og klipp ut hullet 3 mm større en den tegnede linjen (sett gjerne en nål etter at du har brettet for å forsikre deg om at stoffet ligger stille og at du har brettet stoffet midt i sirkelen)
 5. Repeter overstående med 13-16 cm fra midten av maljen til midten av neste malje. Til en 140 cm bred gardin er det passe med 10 maljer. Det er viktig at du bruker et jevnt antall maljer (antallet skal kunne deles på to).
 6. Del maljene og knepp dem fast over hullet.
 7. Det som gjenstår er gardinens bunnfald. Les mer om hvordan du enklest syr den under FALD.

Tips!

Bruk med fordel våre nye forsterkede maljer. De klemmes på plass og sitter godt.

Sy en måltilpasset liftgardin

 1. Begynn med å fukte stoffet og stryk det tørt før du klipper ut de eksakte målene. Stoffet kan krympe noe.
 2. Klipp stoffet i ferdig bredde* + 4 cm og ferdig høyde* + 20 cm. Skal liftgardinen henge på veggen er det penest om den går kant i kant med vinduskarmen, men vil du være sikker på at det ikke blir lysinnslipp kan en passelig bredde være cirka 5 cm utenfor vinduskarmen. Gjør den ferdige liftgardinen 1 cm bredere enn skinnens mål.
 3. Press 20 mm faldebånd på liftgardinens langsider. Klipp av 2-3 mm slik at alle tråder sitter fast i faldebåndet. La papiret sitte på. Brett inn sidekantene etter kanten av faldebåndet. Press. Fjern papiret og press fast.
 4. Press fast 20 mm faldebånd i nederkant på stoffets vrangside. Brett etter båndet (vrang mot vrang) og press. Fjern papiret og press fast.
 5. Press 20 mm faldebånd på stoffets øvre kant (vrangsiden). Brett etter båndet og press ned. Fjern papiret og press fast. Klipp av cirka 0,5 cm langs båndet. Dette ”gjemmes” senere under borrelåsbåndet.
 6. Nål på borrelåsbåndet cirka 2-3 mm fra overkanten, og la det skjule den kanten du nettopp klipte av. Press fast med et håndkle e.l. for ikke å ødelegge båndet.
 7. Det første liftgardinbåndet festes over kanten som blir til ved punkt 5 over. Resten av båndet fordeles jevnt med 20-30 cm mellomrom oppover gardinen. For at ikke spilen skal gli ut av kanalen fester du båndet slik: a) Klipp liftgardinbåndet cirka 4 cm lenger enn gardinens bredde. b) Fordel båndet med 20-30 cm mellomrom oppover gardinen og nål. c) Press fast båndet, bruk et håndkle e.l. La det være igjen cirka 10 cm løst ved i hver enda. d) På den ene langsiden presses 20 mm faldebånd fast på båndets rettside. Fjern papiret, brett inn og press fast. Løpegangen er nå stengt. e) På den andre langsiden presses 20 mm faldebånd fast på båndets vrangside. Brett inn og press. f) Legg to smale striper lim på faldebåndets andre side og press fast.
 8. Legg på liftgardinskinnen. Tre snørene fra overkanten og ned. I snorlåsen skal snorene gå ”mot vinduet”. Samle snorene i en snorsamler eller snorklokke. Kontroller at snorene har like langt nedheng og knyt en knute.
 9. Dra opp liftgardinen, og rett til foldene. La den henge slik at foldene fikserer seg.

Verdt å tenke over!

 • Bruk ikke for høy varme på strykejernet (omtrent 180 grader ull/bomull).
 • Hvis du har mønstrete stoff – tenk over hvordan den ferdige liftgardinen skal se ut.
 • Maksmål for liftgardin med snortrekk er 190 cm bred og 200 cm høy.
 • Mål nøye før skinnen bestilles. Både bredde og veggavstand.

Forklaringer

* ferdig bredde = den bredden du vil at gardinen din skal ha når den er ferdig
* ferdig høyde = den høyden du vil at gardinen din skal ha når den er ferdig.

Sy på bånd

 1. Brett inn cirka 6 cm av tekstilets overkant og press med strykejern.
 2. Legg ut båndet på tekstilet og nål fast det med 5 mm ned fra bretten. Båndet skal være tekstilets bredde + 2 cm.
 3. Før du syr; brett inn båndets kortside, ca.1 cm, mot gardinens vrangside. Les mer om hvordan du syr på rynkebåndet og foldebåndet litt lenger ned.
 4. Sy rettsøm langs overkanten. Deretter fortsetter du med de tre andre sidene; båndets nedre kant og de to kortsidene.

Tips!

Ta den enkle veien til en foldebåndgardin! Nå finnes det et påstrykningsbart foldebånd som du presser fast med et strykejern, uten nål og tråd. Deretter trer du bare i fingerkrokene, akkurat som vanlig.

Rynkebånd

 • Når du syr på et bånd med lommer for rynkebåndskrok så forsikre deg om at de små lommene ligger oppover, mot deg.
 • Før du syr er det viktig at den første lommen på båndet kommer cirka 1 cm inn på tekstilen når du bretter inn båndets kortside mot vrangsiden på gardinen, for å få et pent resultat på sidene når du siden henger opp gardinen. Sy rettsøm overfor lommene (ikke over dem).
 • Dra i trådene for å rynke gardinen, knyt trådene bak (klipp ikke av dem). Når du vasker gardinene din skal folden nemlig være slett.
 • Tekstilforbruket er avhengig av hvor tette rynker du vil ha på gardinen din. Vil du ha så tette rynker som mulig må du regne med 2,5 ganger så mye tekstil som gardinstangen er lang. For eksempel; en stang på 150 cm x 2,5 = 375 cm tekstil. Til mindre tydelige rynker behøver du ikke like mye tekstil.

Foldebånd

 • Når du syr på et bånd med lommer for fingerkrok så forsikre deg om at lommenes åpning peker nedover på gardinen.
 • Før du syr er det viktig at den første lommen på båndet kommer cirka 1 cm inn på tekstilet når du bretter inn båndets kortside mot vrangsiden på gardinen, for å få et pent resultat på sidene når du siden henger opp gardinen. Sy rettsøm overfor lommene (ikke over dem).

Slik trer du i rynkebåndskrok

 1. Tre rynkebåndskroken, nedenfra og opp og snurr rundt i den lille lommen på båndet. Fordel dem jevnt over gardinens bredde.
 2. Heng deretter rynkebåndskroken i øyet på ringen som henger på gardinstangen eller glideren som allerede sitter i skinnen.

Slik trer du i fingerkroker

 1. Tre fingerkroken, nedenfra og opp. Fordel krokene jevnt over gardinens bredde; omtrent hver tredje lomme er passe. Vil du ha større rynker velger du lenger avstand mellom krokene.
 2. Hak deretter fingerkroken i øyet på ringen som henger på gardinstangen eller i glideren som allerede sitter i skinnen.

Slik gjør du rynker med 2-fingerkrok

 1. Tre første fingeren på kroken i første lommen på rynkebåndet, med kroken mot deg.
 2. Andre fingeren trer du i neste lomme på båndet. For tette rynker trer du fingerkrok nummer to i neste lomme, og vil du ha litt mykere rynke hopper du over en lomme.
 3. Fordel fingerkrokene jevnt over gardinens bredde.

Slik gjør du med 4-fingerkrok

 1. Tre første fingeren på kroken i første lommen på rynkebåndet, med kroken mot deg.
 2. Andre, tredje og fjerde fingeren trer du i de neste lommene på rynkebåndet. For tette lommer trer du fingerkrok nummer to i lommen etter, og vil du ha litt mykere rynker hopper du over en lomme.
 3. Fordel fingerkrokene jevnt over gardinens bredde.

Slik gjør du med franske folder, også kalt motfolder

 1. 4-fingerkrok skaper motfold. Ved fingerkroken mot båndet.
 2. Tre fingerkrokens andre finger fra høyre i båndets første lomme.
 3. Vend rundt fingerkroken slik at båndet omslutter hele fingerkroken. Rund fingerkrokens ytterste finger med båndet.
 4. I båndets tredje lomme trer du i fingerkrokens tredje finger.

Slik falder du en gardin med strykejern

Den aller enkleste måten er å stryke på et påstrykningsbart faldebånd som du legger i falden og presser på en halv centimeter fra kanten.

Båndet har lim på begge sider og smelter ved oppvarming.

Sidefald med symaskin

 1. Trenger du å falde kantene på gardinens sider så begynn med det. Hvis ikke kan du gå direkte til Bunnfald.
 2. Sy sikksakk på alle tilklipte sider.
 3. Skjul deretter sikksakksømmen ved å brette den inn 1 cm. Det blir penest hvis gjør en dobbelbrett.
 4. Nål og press.
 5. Sy en vanlig rettsøm.

Bunnfald med symaskin

 1. Mål hvor lang gardinen skal være. Legg til 6 cm for bunnfald.
 2. Klipp rett lengde på gardinen og sikksakk deretter kanten.
 3. Skjul deretter sikksakksømmen ved å brette den inn. Det blir penest hvis du gjør en dobbelbrett.
 4. Nål og press.
 5. Sy en vanlig rettsøm 5 mm fra kanten.

Tips!

Du kan også falde ved hjelp av et påstrykningsbånd som du legger i falden og presser på en halv centimenter ned fra kanten.

Sy gardin med løpegang

 1. Trenger du å falde kantene på gardinens sider så begynner du med det. Hvis ikke kan du gå direkte til punkt 6.
 2. Sy sikksakk på alle tilklipte sider.
 3. Skjul deretter sikksakksømmen ved å brette den inn 1 cm. Det blir penest hvis gjør en dobbelbrett.
 4. Nål og press.
 5. Sy en vanlig rettsøm.
 6. Hvis du ikke har sydd sikksakk oppe og nede så gjør det nå.
 7. Bestem deg deretter om du vil ha rynkehode eller ikke på gardinen din. Vil du ha rynkehode så bretter du tilstrekkelig med tekstil bak for å få to parallelle sømmer med plass til en gardinstang mellom, ellers syr du bare en enkel rettsøm så langt ned på tekstilet at du får plass til en gardinstang imellom.

Den nedre falden

Den nedre falden på gardinen kan du enten falde opp med en vanlig rettsøm eller så velger du å presse på et påstrykningsbånd.